Voor wie ?

Medewerker / werkzoekende

Als medewerker word je ongevraagd geconfronteerd met een ontslagsituatie en het zoeken naar een nieuwe baan. Hier had je niet op gerekend en het komt nooit goed uit. Hoe ga je om met deze tegenslag? Hoe blijf je de onrust en onzekerheid de baas? Welke acties neem je om weer een nieuwe baan te vinden? En, hoe zorg je ervoor dat je eindelijk je ambities echt waarmaakt?

Ben je een medewerker die afscheid moet nemen van je huidige baan, vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever om een traject van Ontslag naar Werk © te kunnen volgen.

Ben je werkzoekend en heb je al afscheid van je werkgever genomen, dan biedt het traject van Ontslag naar Werk © ook uitkomst om op effectieve wijze aan de slag te gaan om je nieuwe baan te vinden. 

In dit traject creëer je helderheid over wat je wil, wat je kan, en wat mogelijk is in je persoonlijke situatie. Je krijgt een actueel beeld van de arbeidsmarkt en de spelregels van de huidige arbeidsmarkt en je leert hoe je je effectief kunt bewegen in deze arbeidsmarkt. Je stelt een krachtig en to the point CV op en je geeft hierin je belangrijkste competenties weer. Je weet je online en offline te profileren en je scherpt je gespreksvaardigheden aan. Tot slot neem je op een juiste manier afscheid en ben je goed voorbereid op het nieuwe perspectief dat komen gaat.

Van Ontslag naar Werk loodst je door al deze fases heen en intervenieert waar nodig. We begrijpen dat het vinden van een baan niet jouw dagelijks werk is, dus wanneer we je een duwtje en een kruiwagen kunnen geven, dan doen we dat. Zo benaderen we proactief potentieel nieuwe werkgevers. En wanneer het moeizaam gaat om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, dan helpen we je daarbij. Het doel is een nieuwe baan!

 

 

Werkgever

Uitstroom heeft altijd een grote impact. De medewerker die zijn baan verliest wordt het hardst getroffen. Ook voor de organisatie is de impact groot: emotioneel, onrust, organisatorische druk, verlies aan competenties, aantasting van het imago binnen en buiten de organisatie. Het ecosysteem van de organisatie is verstoord. Hoe breng je het ecosysteem weer in evenwicht? Voor een nieuw evenwicht is kennis, energie, aandacht en creativiteit nodig. De organisatie heeft een dubbele taak in deze tijden van verandering. De organisatie moet een nieuwe koers gaan varen en moet hierin alle zeilen bijzetten. Anderzijds neemt de organisatie zijn verantwoordelijk als goed werkgever door op de juiste wijze te communiceren met en te zorgen voor de medewerkers die de organisatie moeten verlaten. Gun het je medewerkers om nieuwe baan te vinden. Gun het de organisatie om dit deel uit handen te geven met een traject van Ontslag naar Werk ©. De vertrekkende en de achterblijvende medewerkers in de organisatie zijn het waard!

Een traject van Ontslag naar Werk © voor de werkgever start met een communicatieplan en een netwerkplan. Daarna start het traject met de medewerker. Verbinding houden met de organisatie en het netwerk van de organisatie zijn van belang in dit traject om tot een nieuw perspectief te komen voor de medewerker.

Het traject van Ontslag naar Werk ©:

  • biedt nieuw perspectief voor de medewerker
  • geeft invulling aan goed werkgeverschap
  • geeft ruimte voor de nieuwe koers van de organisatie
  • zorgt ervoor dat medewerkers hun trots behouden voor de organisatie en ambassadeurs blijven.